Introducció

Des del curs 2021-2022 i fins a l’actualitat treballem en el pla d’Estratègia digital de Centre (EDC). L’objectiu general és millorar la cultura digital del Centre i donar un millor servei als ciutadans i ciutadanes que participen de l’activitat de la nostra escola des de Rubí i des del seu entorn .

L’EDC defineix i concreta les línies d’actuació que fan possible que docents, alumnat i escola assoleixin la competència digital. Per aconseguir-la actuem en tots els àmbits: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’impliquen i es transformen des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àrees:

  • Assoliment de la competència digital
  • Planificació estratègica i organització
  • Metodologies didàctiques i innovació
  • Inclusió digital i de gènere
  • Seguretat i protecció de dades

Per tal de conèixer la nostra EDC podeu consultar els apartats d’estratègia i cultura digital: