Documents del Centre

Documents corporatius

Els documents corporatius que podreu trobar a la pàgina web corporativa de l’escola son:
el NOFC (PDF pendent),
el PEC (PDF pendent) i
i el Projecte de Direcció (PDF pendent).

Documentació cultura digital

L’escola edRa té un recull de documents que proposen i estableixen procediments relacionats en l’àmbit i cultura digital de l’escola.

A consequència del confinament que van patir les escoles el curs 2019-2020, l’escola edRa va migrar totes les tasques docents i pedagògiques dels estudis reglats a un entorn digital. Pel que fa a estudis no reglats (Tallers d’Art per a adults, joves i infants) es van crear videotutorials dins de les disciplines d’arts plàstiques i ceràmica. Podeu veure exemples dins del canal Youtube de l’escola. A partir curs 2020 i 2021 s’han fet documents planificant el desplegament de cada curs acadèmic a nivell digital proposant millores, canvis, etc. Alguns d’aquest documents son:

  • Prova pilot moodle APGI 1 (curs 2020-21). PDF (actualment inactiu),
  • EDRA ONLINE V.2 (curs 20-21). PDF (actualment inactiu),
  • EDRA ONLINE V.3 (curs 21-22). PDF (actualment inactiu) i
  • EDRA ONLINE V.4. (curs 22-23). PDF (actualment inactiu).

    Aquests “Plans de desplegament EVA moodle.artedra.net” van acompanyats de documents orientats a acompanyar l’ús del campus virtual artedra.net:
  • Tutorial Benvinguda alumnat a l’entorn digital edRa. PDF (actualment inactiu).
  • Tutorial Benviguda professorat a l’entorn digital edRa. PDF (actualment inactiu).

També s’ha dut a terme dues formacions dins de l’àmbit digital per formar i orientar al professorat en l’us d’enes digitals-

  • Pla de formació moodle professorat (setembre (2021) enllaç (actualment inactiu) i
  • Pla de formació EDC (Juny 2022) enllaç (actualment inactiu).

[Autoria: Marta]