Canals de comunicació

Els canals de comunicació digitals de l’escola són:
– Correu electrònic
– Pàgina web corporativa
– Xarxes Socials
– EVA moodle.artedra.net

I la resta de canals no digitals són:
– Telèfon
– Trobades presencials a l’escola.

Els canals de comunicació s’utilitzen segons la tipòlogia de missatge comunicatiu que s’estableix a nivell intern a l’escola (grup professorat, professorat-alumnat) i extern (famílies i/o institucions).

Comunicació escola i famílies

Totes les informacions amb les famílies es realitzaran per un dels següents canals:

  • per correu electrònic, exclusivament amb l’adreça que el centre ha subministrat a cada família.
  • per telèfon, als indicats per la família en els fulls de renovació de matrícula.
  • per videotrucada, exclusivament amb l’adreça que el centre ha subministrat a cada família.
  • en persona, amb cita prèvia.

Pàgina web corporativa (artedra.net

El centre disposa d’un web amb la informació pública. S’hi poden trobar informacions estàtiques, que es revisen periòdicament (documentació, claustre, dates del curs, etc.) i articles dinàmics sobre el que va succeint al centre dia a dia.

Aquest web està realitzat a partir del CMS wordpress i està allotjada en un servidor propi que té l’escola.

Per fer-ne l’actualització se segueix el següent procediment:
Actualització del web del centre. (PDF pendent de penjar)

Xarxes socials

El centre disposa de diferents perfils a les xarxes socials on s’informa periòdicament sobre el que va succeint al centre dia a dia.

Per fer-ne l’actualització se segueix el següent procediment:
Actualització del web del centre. (PDF pendent de penjar)

Intranet (moodle.artedra.net)

Per centralitzar la informació i tasques docents, dins d’aquest web del centre, hi ha un enllaç a al campus virtual www.moodle.artedra.net

Per accedir-hi, s’ha d’utilitzar l’usuari de centre.

L’alumnat i el professorat hi troben tota la informació i els enllaços necessaris per accedir a tota la informació i a tots els recursos docents.

Intranet (Gwido)

Per centralitzar la informació sobre faltes d’àssistència i avaluació de l’alumnat , el professorat del centre pot accedir al web https://artedra.gwido.cat/

Per accedir-hi, s’ha d’utilitzar l’usuari de centre.

Per saber com utilitzar-lo el professorat por consultar el següent document d’acollida (PDF pendent de penjar).

Comunicació professorat

Totes les informacions dins del claustre es realitzaran per un dels següents canals:

  • correu electrònic, exclusivament amb l’adreça xtec de cada professor/a per tasques relacionades dins d’un cicle, taller o claustre concret.
  • correu electrònic, exclusivament amb l’adreça xtec de cada professor/a per tasques relacionades dper temes concrets dins de les tasques docents
  • per telèfon, als indicats per la família en els fulls de renovació de matrícula.
  • per videotrucada del proveïdor 8×8, exclusivament amb l’adreça xtec de cada professor/a per a reunions de cicle o claustre.
  • en persona, per a reunions de cicle o claustre.
  • altres (cal determinar quins falten i per quin ús estan destinats)

[Autoria: Marta]